Gniazdo - Opowiadania Erotyczne

Witam w Gnieździe!

Gniazdo to ośrodek poświęcony tematyce erotycznej - zawiera on amatorskie opowiadania erotyczne i jako taki nadaje się jedynie dla internautów dorosłych. Jeżeli nie jesteś jeszcze w odpowiednim wieku (w Polsce jest to 18 lat) lub twoja religia, przekonania lub filozofia życiowa sprawiają, że treści erotyczne mogą być dla ciebie w jakiś sposób niestosowne: natychmiast opuść tę stronę!

Jeżeli szukasz zdjęć, filmów, grafik lub innych tego typu plików - nie ma ich tu. Tylko i wyłącznie opowiadania.

Ośrodek ten nie ma przekierowań do żadnych sieci stron, ringów itp. bzdur, więc można go bez obawy otworzyć w przeglądarce nie będąc narażonym na zbyt duże ilości spamu.

Przed rozpoczęciem korzystania z ośrodka należy zapoznać się z poniższymi zasadami użytkowania.


MAM 18+ LAT i WCHODZĘ | REZYGNUJĘ

Zasady korzystania z ośrodka Gniazdo - Opowiadania Erotyczne

I. Uwagi wstępne

Z niniejszym dokumentem należy zapoznać się PRZED rozpoczęciem korzystania z ośrodka Gniazdo - Opowiadania Erotyczne. Korzystanie z ośrodka jest automatycznie jednoznaczne z AKCEPTACJĄ poniższych postanowień i pełną odpowiedzialnością za ich przestrzeganie i/lub ewentualne naruszenie. Niezapoznanie się z niniejszym dokumentem w żadnym wypadku nie zwalnia internauty od odpowiedzialności w myśl obowiązującej zasady, że "brak znajomości prawa nie jest podstawą do jego bezkarnego nieprzestrzegania".

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z ośrodka internetowego Gniazdo - Opowiadania Erotyczne. W żadnym wypadku nic z przedstawionych w nim postanowień nie może być podstawą do roszczeń żadnego typu ze strony internautów.

II. Korzystanie z ośrodka Gniazdo - Opowiadania Erotyczne

Gniazdo - Opowiadania Erotyczne jest ośrodkiem udostępniającym treści o charakterze erotycznym. Każdy odwiedzający go internauta musi być osobą pełnoletnią. Wszelkie osoby, które zgodnie z polskim prawem nie są pełnoletnie (tj. nie mają ukończone 18 lat) nie powinny korzystać z ośrodka.

Jeśli czyjaś religia, przekonania etyczne, moralne, osobiste, itp. sprawiają, że treści erotyczne mogą być dla niego obraźliwe lub odstręczające, nie powinien korzystać z ośrodka.

Korzystanie z ośrodka jest bezpłatne, pod pewnymi warunkami.

Wszelkie teskty publikowane w ośrodku Gniazdo - Opowiadania Erotyczne chronione są polskim prawem i umowami międzynarodowymi w myśl Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994, z późniejszymi zmianami. Internautom wolno "ściągać" opowiadania na własny użytek. Przestępstwem jest umieszczanie opowiadaniań pochodzących z ośrodka Gniazdo - Opowiadania Erotyczne na innych stronach www, nośnikach elektronicznych (DVD, CD, dyskietki, itp.), grupach dyskusyjnych i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek innej formie mechanicznej lub elektronicznej włącznie z powielaniem, fotokopiowaniem, itp. bez zgody autora tekstu. Wszelkie działania tego typu ścigane będą z całą dostępną surowością prawa, zgodnie z w/w Ustawą. Prawo do rozpowszechniania tekstów poza ośrodkiem mają WYŁĄCZNIE ich autorzy lub osoby przez nich upoważnione.

Bezwględnie zabronione jest "hotlinkowanie" opowiadań i wszelkich innych elementów ośrodka.

Wszelkie elementy ośrodka Gniazdo - Opowiadania Erotyczne tj. layout, elementy strony, wszelkie teksty będące częścią składową ośrodka (w tym niniejszy dokument), kolorystyka, style, itp. są chronione polskim prawem i umowami międzynarodowymi w rozumieniu pojęcia "własności intelektualnej". Wykorzystywanie elementów ośrodka bez zgody autora będzie ścigane z całą dostępną surowością prawa, zgodnie z w/w Ustawą.

III. Uwagi końcowe

Administrator ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe straty moralne, finansowe i inne wynikłe z korzystania z ośrodka. Wszelkie uwagi odnośnie konkretnych tekstów publikowanych w ośrodku Gniazdo - Opowiadania Erotyczne należy kierować pod adresem ich autorów, za pośrednictwem Forum Dyskusyjnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opowiadania będące dziełem osób trzecich.

Wszelkie postaci i wydarzenia przedstawione w publikowanych opowiadaniach są całkowicie fikcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo do osób żyjących obecnie lub dawniej, bądź zbieżność z autentycznymi wydarzeniami są najzupełniej przypadkowe.

Wszelkie postanowienia zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.


Copyright by a.p.o.e 2003-2010
Żadna część tego serwisu nie może być kopiowana bez zgody administratora
Żadne z opowiadań nie może być kopiowane bez zgody autora


Informacja techniczna: ten ośrodek używa stylów kaskadowych, które mogą błędnie działać na niektórych starszych przeglądarkach.
Testowane w przeglądarkach: MS Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6, Opera 7 i Firefox 1.0 na platformie MS Windows.
Zalecana rozdzielczość: min. 800x600, 256 kolorów.